Azərbaycanda yüksək texnologiyalı, elektron sistemli protezlər istehsal ediləcək...

Ölkəmizdə yüksək texnologiyalı, elektron protezlər istehsal ediləcək. Protezlərin istehsalı üçün müəssənin yaradılması işləri başa çatdırılıb, yeni yaradılan müəssədə Almaniyadan gətirilən avadanlıqlar quraşdırılıb.