2018-ci ildə elan olunmuş açıq tender elanları

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün mənzillərin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanına dair bildiriş

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üçün mebel avadanlıqlarının satınalması ilə əlaqədar açıq tender elanına dair bildiriş

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun server avadanlıqlarına, Fond tərəfindən həyata keçirilən elektron xidmətlərə, informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə dəstəyin göstərilməsi xidmətlərinin satın alınması ilə əlaqədar açıq tende elanı (təkrar)

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun server avadanlıqlarına, Fond tərəfindən həyata keçirilən elektron xidmətlərə, informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə dəstəyin göstərilməsi xidmətlərinin satın alınması ilə əlaqədar açıq tende elanı

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun server mərkəzinin həssas soyutma sisteminə servis xidmətinin göstərilməsinin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanı (təkrar)

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun server mərkəzinin həssas soyutma sisteminə ehtiyat hissələrinin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanı (təkrar)

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün mənzillərin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanı (təkrar)

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun server mərkəzinin həssas soyutma sisteminə servis xidmətinin göstərilməsinin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanı

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun server mərkəzinin həssas soyutma sisteminə ehtiyat hissələrinin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanı

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün mənzillərin satın alınması ilə əlaqədar açıq tender elanı