Əlillyin təyin edilməsi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılacaq