Övladlığagötürmə ilə bağlı idarəetmənin elektron infrastrukturu qurulur