Əlillik qüsur deyil! O yaşamaq və yaratmaq üçün məhdudiyyət ola bilməz!