İstehsalatda bədbəxt hadisə ilə əlaqədar əlillik necə təyin edilir?