Əməkhaqqı fondunda mütəmadi artım göstəricisi oktyabr ayında 34,2 faizə yüksəlib.