İşəgötürənlərə iş vaxtının növləri və rejimi, iş vaxtından artıq vaxtda işin tənzimlənməsi qaydaları barədə məlumat verilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Ucar rayonunda “İş vaxtının növləri, iş vaxtının rejimi və iş vaxtından artıq vaxtda işin tənzimlənməsi qaydaları” və “Qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması” mövzularında maarifləndirici tədbir keçirib. Tədbirdə bölgədə fəaliyyət göstərən işəgötürənlərin nümayəndələri iştirak edib.

Bildirilib ki, işçi işəgötürənlə bağlanan əmək müqaviləsi əsasında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş vaxtında çalışmaq, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş həftələrarası istirahət günlərindən istifadə etmək hüququ əldə edir. Həmçinin, işçi qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hallarda qısaldılmış iş vaxtında çalışmaq hüququna malikdir. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saat, həftəlik normal iş vaxtının müddəti isə 40 saatdır. Lakin işçi işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) və onun razılığı ilə müəyyən olunmuş iş günü vaxtından artıq müddət ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirməyə cəlb edilə bilər ki, bu vaxt da o həmin artıq iş saatlarına görə əlavə əmək haqqı almaq hüququ əldə edir.

Tədbir zamanı qeyri-formal məşğulluğun mənfi nəticələri barədə də ətraflı məlumat verilib, hər bir işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanılmasının işəgötürənlərin əsas vəzifələrindən biri olduğu qeyd edilib.

İşəgötürənlər “Məşğulluq” altsistemi, onun üstünlükləri, işçi və işəgötürənlər üçün  faydaları haqqında məlumatlandırılıb, bu altsistemdən istifadə qaydaları izah edilib.