Məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə yeni vahid büdcə təsnifatı qüvvəyə minib

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş sosial ayırmalar üzrə büdcə gəlirlərinin təsnifatında edilmiş dəyişikliklər 2020-ci il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minib.

Yeni təsnifat kodları dövlət və xüsusi mülkiyyət, neft-qaz və digər təsərrüfat fəaliyyəti növü, təşkilati hüquqi forması, peşə fəaliyyəti və digər meyarlara görə ayrılıb.  

Sığortaedənlər yeni təsnifat kodları ilə bağlı sualları yarandığı halda 142-Çağrı mərkəzinə və ya sss@mlspp.gov.az e-mail ünvanına müraciət edə bilərlər.

Yeni təsnifat kodları aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir:

 

Məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən

sığorta haqları üzrə vahid büdcə təsnifatı

 

Bölmə

köməkçi bölmə

paraqraf

maddə

yarım-maddə

Adlar

 

1

2

0

0

0

0

Sosial ayırmalar

 

1

2

1

0

0

0

Sosial təminata ayırmalar

 

1

2

1

1

0

0

İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

1

0

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

1

1

Hüquqi şəxslər üzrə

 

1

2

1

1

1

2

Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

 

1

2

1

1

2

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

3

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılara aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

4

0

Büdcə təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

4

1

Büdcə vəsaitləri üzrə

 

1

2

1

1

4

2

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə

 

1

2

1

1

5

0

Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

6

0

Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

7

0

Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarına aid edilən işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

1

8

0

Digər işəgötürənlərin əməyin ödənişi fonduna hesablanan sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

0

0

Muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

1

0

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektorunda muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

1

1

Hüquqi şəxslər üzrə

 

1

2

1

2

1

2

Fiziki şəxsləri muzdlu işə cəlb edən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

 

1

2

1

2

2

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı təşkilatlarda muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

3

0

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici və yerli subpodratçılarda muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

4

0

Büdcə təşkilatlarında muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

4

1

Büdcə vəsaitləri üzrə

 

1

2

1

2

4

2

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə

 

1

2

1

2

5

0

Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərdə muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

6

0

Səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

7

0

Beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarında muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

2

8

0

Digər işəgötürənlərdə muzdla işləyənlərin əməkhaqlarından sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

0

0

Muzdla işləməyənlərin fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

1

0

Vəkillər Kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

2

0

Xüsusi notariuslar üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

3

0

Mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

4

0

Ticarət sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

5

0

Tikinti sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

6

0

Ailə kəndli təsərrüfatları üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

7

0

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna olmaqla) üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

3

8

0

Digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

4

0

0

Müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə ödənilən sosial ayırmalar

 

1

2

1

5

0

0

Sanatoriya-kurort yollayışlarının dəyərinin qismən ödənişi

 

1

2

2

0

0

0

Sosial ehtiyaclara digər ayırmalar

 

1

2

2

1

0

0

Sosial xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar

 

1

2

2

2

0

0

Sair sosial transfertlər

 

1

2

3

0

0

0

İşsizlikdən sığortaya ayırmalar

 

1

2

3

1

0

0

İşəgötürənlərin əməyin ödənişi fondundan hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı

 

1

2

3

2

0

0

İşləyənlərin əməkhaqlarından hesablanan işsizlikdən sığorta haqqı

 

1

2

3

3

0

0

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş digər gəlirlər

 

1

2

3

4

0

0

Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar

 

1

2

3

4

1

0

Sosial sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

 

1

2

3

4

2

0

Sosial sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar

 

1

2

3

5

0

0

İşsizlikdən sığorta haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimələrdən daxilolmalar

 

1

2

3

5

1

0

İşsizlikdən sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanmasından daxilolmalar