Azərbaycan minimum pensiya məbləğinin alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə birinci yerdədir.