Facebook vasitəsilə 202-ci ilin yanvar ayında cavablandırılmış müraciətlərin statistikası