Əmək müqaviləsi təkcə gələcək pensiya təminatınız üçün deyil, iş yerində istehsalatda bədbəxt hadisə nəticəsində ciddi zərər çəkdiyiniz halda da sosial müdafiəniz üçün əsas yaradır, belə halda sizi tək və dəstəksiz qalmaqdan qoruyur.