Dağıntılar və ziyanlar (1988-1993)

Yaşayış məntəqələri                                                     900

Evlər                                                                            150 000

İctimai binalar                                                              7 000

Məktəblər                                                                    693

Uşaq bağçaları                                                             855

Tibb müəssisələri                                                         695

Kitabxanalar                                                                 927

Məbədlər                                                                      44

Məscidlər                                                                      9

Tarixi abidələr, saraylar və muzeylər                             473

Muzey eksponatları                                                      40 000

Sənaye  və  kənd  təsərrüfatı  müəssisələri                  6 000   

Avtomobil  yolları                                                         2 670  

Körpülər                                                                        160

Su kommunikasiyaları                                                  2 300 km

Qaz kommunikasiyaları                                                2 000 km

Elektrik xətləri                                                              15 000 km 

Meşələr                                                                        280 000 ha

Kənd  təsərrüfatı  üçün  yaralı torpaqlar                      1 000 000 ha

İrriqasiya sistemləri                                                      1 200 km