Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin strukturu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2018-ci il 10 dekabr tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Aparatı

2. “DOST” mərkəzləri.