Sosial islahatlar vətəndaşın rifahının və məmnunluğunun təminatına hədəflənib