Istehsalat

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mühəndis

Şirə və şərbət istehsalı ustası

Dizayner (toxuculuq sənayesi, parça)

Mebel dizayneri

Qrafik dizayner

Mühəndis-texniki işçi

İstehsal prosesi üzrə operator

Şərab anbarı müdiri

Daşdoğrayan maşın operatoru

Oymaçı (daş)

Qəlibçi (qara metal, əl və ya avtomatik)

İstehsal xətlərində qaynaqçı və kəsici

CNC tipli rəqəmli proqram idarəetməsinə malik avadanlıqların operatoru

Tornaçı

Avtomobil təmiri üzrə çilingər

Şüşə qəlibləyən maşın operatoru

Əl üsulu ilə xalça toxucusu

Çap maşını operatoru

Cildləyici

Təmirçi-çilingər

Qəssab

ÇÖRƏKÇİ

Qənnadçı

Ağac nəqqaşı

Mebel ustası

Laminasiya maşın operatoru (Mebel sənayesi)

Dərzi

Üzçəkən

Keyfiyyət üzrə nəzarətçi

Texnoloji avadanlıqlar üzrə operator

Plastmas məmulatlar istehsal edən maşınların operatoru

Kartonkəsən maşın operatoru

Tikiş maşınlarının operatoru

Ərzaq emalı avadanlıqlarının operatoru

Pivəbişirən

Şərab anbarı işçisi

Şüşəbişirmə operatoru

Hazır məhsulların qablaşdırıcısı

Metal məmulatları müəssisələrində təmirçi çilingər

Plastik qapı və pəncərə quraşdırıcısı

Avtokar sürücüsü

Hidrotest operatoru

Akkumulyatorçu

Çəntəmizləyən

Kimyəvi analiz laborantı

Rabitə operatoru

Dəmirçi

Rəqəmli proqram idarə olunan dəzgah və manipulyatorların sazlayıcısı

Universal cilalayıcı maşın operatoru

Quruducu qurğuların operatoru

Dezinfektor

Neft və qaz hasilatı üzrə buruq qurğusu operatoru

Quyuların tədqiqi üzrə operator

Ocaqçı

Qazantəmizləyən