Pensiya

1. Ümumi qaydada yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

2. Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

3. 5 və daha çox uşaq doğub 8 yaşadək böyüdən qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

4. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşadək tərbiyə etmiş qadınlara yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

5. 5 və daha çox uşağı növbəti nikah bağlamadan təkbaşına 8 yaşadək böyüdən kişilərə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

6. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

7. Əlilliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi

8. Azadlıqdan məhrum olunmuş vətəndaşlara əmək pensiyasının təyin edilməsi

9. Əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçirilməsi

10. Əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının bərpası və ya yenidən hesablanması

11. Hərbi qulluqçulara və xüsusi rütbəli şəxslərə əmək pensiyasının təyin edilməsi

12. Dövlət qulluqçularına və digər kateqoriyadan olan şəxslərə əmək pensiyasının təyin edilməsi

13. Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına əmək pensiyasının təyin edilməsi

14. Xaricə köçmüş şəxslərə əmək pensiyasının ödənilməsi 

15. Beynəlxalq müqavilələr üzrə pensiyanın təyin edilməsi

16. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, sığortaolunanlar üzrə ödənilən əlavə vəsaitin xüsusi hesaba köçürülməsi