Sosial islahatlar bu il də geniş miqyasda davam edəcək