“Sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-ci il 30 dekabr tarixli 912 nömrəli Fərmanı

“Sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-ci il 30 dekabr tarixli 912 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/44068