“Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-ci il 15 aprel tarixli 641 nömrəli Fərmanı

“Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-ci il 15 aprel tarixli 641 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/41954