“Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 27 dekabr tarixli 875-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-ci il 3 fevral tarixli 100 nömrəli Fərmanı

“Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 27 dekabr tarixli 875-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-ci il 3 fevral tarixli 100 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/26929