“Beşdən çox uşağı olan qadınlarasosial müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr  tarixli 72 nömrəli Fərmanı

“Beşdən çox uşağı olan qadınlarasosial müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr  tarixli 72 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/27535