“Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cü il 19 dekabr tarixli 493 nömrəli Fərmanı

“Şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cü il 19 dekabr tarixli 493 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/12606