“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-cı il 16 noyabr tarixli 312 nömrəli Fərmanı

“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-cı il 16 noyabr tarixli 312 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/10855