“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanı

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanı

http://www.e-qanun.az/framework/965