Gecikdirilmiş 90 min manat ödənişlərin işəgötürənlər tərəfindən işçilərə ödənilməsi təmin edilib