Bu il dövlət uşaq müəssisələrindən 63 uşaq doğma ailələrinə qaytarılıb