Ümummilli Lider Heydər Əliyev: "Sosial yönümlü bazar iqdisadiyyatı bizim iqtisadiyyatımızın əsas prinsipi olmalıdır."