Ümummilli Lider Heydər Əliyev: " Cəmiyyətimizdə olan məhrumiyyətlərə məruz qalmış bütün insanlara, xüsusən müharibə əlillərinə kömək etmək, onların yaşaması, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün şərait yaratmaq, onların fiziki məhdudiyyətini aradan götürmək başlıca vəzifəmizdir".