Ümummilli Lider Heydər Əliyev: "Hər bir insanın cəmiyyətdə özünün daxilində olan imkanlardan istifadə etməsi, öz istedadını nümayiş etdirməsi üçün ona şərait yaratmalıyıq".