Qaçqın, məcburi köçkün və sığınacaq axtaran şəxslər (2015)

Ermənistandan qaçqınlar                                                                  350 000

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən məcburi köçkünlər           789 000

Orta Asiyadan qaçqınlar (Axısxa türkləri)                                          60 000

Digər ölkələrdən olan qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslər              1 500

(2003-cü ilə qədər onların sayı 11 000 nəfər olmuşdur)

Cəmi:                                                                                               1 200 500